Stappenplan

In het stappenplan beschrijven wij de vier stappen naar een ooglaserbehandeling of lensimplantatie.
De afweging of u uw ogen wil laten behandelen begint bij het verzamelen van informatie. U wordt  bij ons uitgebreid op de hoogte gebracht van de verschillende technieken en resultaten, zodat u een goede afweging kunt maken.

Voor een ooglaserbehandeling of lensimplantatie is een uitgebreid onderzoek van uw ogen noodzakelijk. Aan de hand van dit onderzoek kan de arts u adviseren welke opties voor u mogelijk zijn.

In vier stappen naar uw behandeling

1. Consult

2. Vooronderzoek

3. Besluit

4. Nacontrole

In een persoonlijk gesprek wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden  en verschillende behandelingstechnieken op het gebied van ooglaseren en lensimplantaties. Het gehele traject wordt met u doorgesproken en kunt u al uw vragen stellen. De duur van het consultgesprek is ongeveer één uur en is geheel kosteloos. Tijdens het consultgesprek wordt er ook een quickscan gedaan. Deze oogscan staat los van het uitgebreide vooronderzoek, maar geeft een eerste indruk in de behandelmogelijkheden.

Komt u in aanmerking voor een ooglaserbehandeling of lensimplantatie?  Aan elke behandeling gaat een uitgebreid vooronderzoek vooraf. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen.

 • Uw minimumleeftijd is 18 jaar
 • Uw brilsterkte moet stabiel zijn
 • U moet in een goede gezondheid verkeren
 • U bent niet zwanger en geeft geen borstvoeding

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u kiezen voor een uitgebreid oogheelkundig onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek bepaald de oogarts wat de mogelijkheden voor u zijn.

Tijdens het vooronderzoek zullen uw ogen met verschillende geavanceerde apparatuur worden onderzocht om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de binnen- en buitenkant van uw ogen. Het vooronderzoek is pijnloos. Bij het vooronderzoek wordt door de optometrist en door de oogarts een uitgebreid oogheelkundig onderzoek gedaan. Dit onderzoek is gericht op:

 • brilsterkte
 • hoornvliesmeting (kromming, vorm en dikte van het hoornvlies)
 • oogdruk
 • pupilgrootte
 • samenwerking van de ogen
 • contrast gevoeligheid
 • traanproductie en traanfilm kwaliteit.
Draagt u contactlenzen?

Wij willen uw hoornvlies in zijn natuurlijke staat meten. Dat betekent dat u uw harde contactlenzen gedurende vier weken vooraf aan het vooronderzoek niet mag dragen. Voor zachte contactlenzen geldt een periode van twee weken.

Tevens heeft u tijdens het vooronderzoek alle tijd om uw vragen te stellen. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt er een persoonlijk advies aan u gegeven. De oogarts zal met u bespreken welke behandeling voor geschikt zal zijn, het is mogelijk dat de voorgestelde behandeling afwijkt van uw eigen keuze. Ook kan het voorkomen dat uw ogen niet in aanmerking komen voor een ooglaserbehandeling of lensimplantatie.
Het vooronderzoek zal in totaal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.

Indien u besluit dat u een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie wilt ondergaan en de oogarts heeft op basis van het onderzoek een positief advies gegeven, dan wordt u gevraagd dit schriftelijk te bevestigen door het ondertekenen van een toestemmingsverklaring (Informed consent). Hiermee geeft u aan, dat u goed bent geïnformeerd, dat uw vragen heeft kunnen stellen en u een weloverwogen besluit heeft genomen. Ook verklaart u hiermee dat u op de hoogte bent van de kosten en dat u verantwoordelijk bent voor betaling. Na ontvangst van de verklaring en nadat u voldaan heeft aan uw betalingsverplichting zal de behandeling plaatsvinden.

Één of twee dagen na de behandeling vindt de eerste controle plaats en worden verdere controleafspraken met u gemaakt. Voor het herstelproces krijgt u oogdruppels voorgeschreven. U ontvangt vooraf duidelijke instructies hoe en wanneer u deze dient te gebruiken. Voor het eerste jaar na de behandeling adviseren wij bij fel zonlicht een goede UV-beschermende zonnebril te gebruiken.

Het advies van de oogarts en het opvolgen hiervan, draagt in een belangrijke mate bij aan het herstel. Zo mag u de eerste twee weken niet sporten, naar de sauna gaan of zwemmen. Als u een contactsport beoefent, is het raadzaam om een periode van 4 weken aan te houden. Verder wordt het gebruik van make-up de eerste twee weken na de behandeling sterk afgeraden. 
Onze kliniek is 24 uur per dag bereikbaar bij acute problemen of complicaties.