Oplossingen voor leesbril

Presbyopie Behandeling

Bij het ouder worden, wordt uw ooglens steeds stugger en wordt het lezen zonder bril steeds moeilijker. Dit begint rond uw 45e levensjaar. Dat wil zeggen dat niet het gezichtsvermogen vermindert, maar de elasticiteit van de weefsels van de ooglens. De rek gaat eruit, waardoor de flexibiliteit afneemt. De ogen schakelen niet meer zo goed over van ver naar dichtbij. Vrijwel niemand ontkomt hieraan. Wie van een leesbril af wil kan bij Laser Clinic Cornea terecht voor verschillende leesbrilbehandelingen, zoals de sterkte van de leesbril laseren of een refractieve lenswissel.

RLE (Refractive Lens Exchange) ‘wisselen van de ooglens’

Een andere benaming hiervoor is ‘de refractieve lenswissel’ CLE (Clear Lens Extraction). Hierbij wordt de heldere ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens (deze kan dan monofocaal, multifocaal of zelfs multifocaal-torisch zijn). Indien de heldere kunstlens wordt verwijderd om brilloos te worden, wordt ook wel gesproken over een ‘Presbyopie behandeling’.

Monovision behandeling

Sommige mensen zijn gebaat bij een techniek die ‘monovision’ wordt genoemd. Hierbij wordt je dominante oog, het oog dat je bewust of onbewust het meest gebruikt, gecorrigeerd zodat je met dit oog scherp kunt zien in de verte. Het andere oog wordt ingesteld op dichtbij, zodat je dit kunt gebruiken om te lezen. Niet iedereen is geschikt voor monovision. Eventueel kan dit tijdens het vooronderzoek getest worden met contactlenzen.

Deze behandeling kan worden bereikt met één van de drie laserbehandelingen van het hoornvlies, de PRK-LASEK, Trans PRK, Femto Second Lasik of met een lensimplantatie (zie hierboven onder RLE). Voor alle behandelingen zal uit een uitgebreid vooronderzoek blijken of u geschikt bent voor deze behandelingen.